πŸ‘‰ je hebt een duidelijke expertise in een bepaald vakgebied πŸ‘‰ je hebt veel kennis en ervaring opgebouwd door de jaren als werkervaring πŸ‘‰ je bent organisatorisch sterk πŸ‘‰ je bent betrouwbaar πŸ‘‰ je biedt engagement πŸ‘‰ je kan zelfstandig opereren πŸ‘‰ je bent in staat om klantgericht te denken πŸ‘‰ je kan correct en discreet omgaan met vertrouwelijke informatie πŸ‘‰ je brengt structuur aan, niet alleen in je eigen werk maar ook in dat van je klant πŸ‘‰ je voelt verantwoordelijkheid voor toegewezen zaken πŸ‘‰ je bewaakt de kwaliteit van je toegewezen zaken πŸ‘‰ je hebt kennis van digitale ontwikkelingen πŸ‘‰ je kan systematiseren πŸ‘‰ je kan procesmatig denken om zo mogelijks bepaalde digitale tools in te zetten πŸ‘‰ je beschikt over een ondernemers-mindset πŸ‘‰ je kan niet alleen meewerken maar ook meedenken om zo als een echte sparringpartner voor de klant te fungeren